Tämä blogi toimii oppimispäiväkirjanamme johtamisen perusteiden kurssilla. Ryhmässämme on kolme kauppatieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijaa ja tulemme kaikki kirjoittamaan oppimispäiväkirjaa vuorotellen. Tavoitteenamme tällä kurssilla on saada mahdollisimman laaja kuva siitä, mitä johtaminen ja organisointi ovat sekä oppia erilaisista johtamistavoista ja siitä, mikä niistä voisi olla tehokkain. Tulemme varmasti jossain vaiheessa tulevaa työuraamme tarvitsemaan johtamisen taitoja, joten kurssi toivottavasti antaa meille hyvä vinkkejä, kuinka tulevaisuudessa voisimme olla hyviä johtajia. Toivomme kurssin jälkeen hallitsevamme johtamiseen liittyvät peruskäsitteet sekä saaneemme uusia näkökulmia johtamiseen.

Ensimmäisellä luennolla kävimme läpi kurssin sisältökokonaisuuksia sekä pohdimme, mitä sanoja meille tulee mieleen johtamisesta. Sanat auktoriteetti, luottamus, vastuu ja esimerkillisyys korostuivat sanapilvestä ja mielestäni nämä sanat kuvaavat hyvin hyvän johtajan ominaisuuksia. Muita tärkeitä hyvän johtajan ominaisuuksia mielestäni ovat mm. hyvä ihmistuntemus, vuorovaikutustaidot, paineensietokyky, järjestelmällisyys sekä kyky antaa rakentavaa palautetta.

Hyvä johtaja toimii suunnannäyttäjänä työntekijöille, innostaa työntekoon ja huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista. Hän myös huolehtii siitä, että työntekijöiden osaaminen tukee mahdollisimman tehokkaasti yrityksen tavoitteita. Hyvä johtaja toimii itsekin kuten neuvoo ja luo näin työporukkaan luottamusta.

Luennolla erottelimme sanat johtaminen(management) ja johtajuus(leadership). Johtajuus tarkoittaa ihmisten johtamista, motivointia ja valmentamista, kun taas johtaminen on enemmän asioiden johtamista. Kurssilla tulee vierailemaan paljon erilaisissa johtamistyössä työskenteleviä ihmisiä, joiden esitysten uskon avaavan johtamistyötä minulle monista näkökulmista, joita en vielä ole tajunnut edes ajatella.

Ensimmäisellä luennolla käytiin vilkasta keskustelua kurssilaisten kokemista johtamistyyleistä työelämässä. Hyväksi oli koettu se, että johtaja osaa tulla työntekijän tasolle, eikä käytä ylempää asemaansa väärin esimerkiksi työntekijän pompotukseen. Parhaimmillaan johtaja tukee ja auttaa työntekijää, mutta antaa hänelle myös omaa tilaa työskentelyyn. Työpaikassa, jossa johtaminen on hyvää, pysyvät usein myös työntekijöiden työilmapiiri ja motivaatio parempina. Huonoja johtajan piirteitä keskustelujen perusteella olivat ainakin ylimielisyys ja työntekijöiden kyttääminen.

Omat kokemukseni johtamisesta työelämässä ovat melko vähäiset, sillä olen työskennellyt vain perheeni yrityksessä. Siellä kokemani johtaminen oli hyvin joustavaa ja usein esimerkin kautta toimivaa, sillä johtajat tekivät usein samoja hommia yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpaikalla johtajilla oli hyvä luottamus työntekijöihin ja töitä tehdessä sai hyvin omaa tilaa, jonka koin vapauttavana. Johtaminen työpaikalla oli työhön innostavaa ja avun saaminen oli pienessä yrityksessä helppoa.